«پیارند» آژانس مستقل ارتباطاتی است که در بخش ارتباطات و بازاریابی با شرکت‌های مختلف همراه می‌شود و به آنها خدمات با کیفیت و قابل اندازه‌گیری ارائه می‌دهد.

مشتریان

رادیو

بلاگ