تحلیل داده

برقراری ارتباط پایدار با مخاطب نیاز به بررسی و تحلیل داده، رسانه و بازار دارد. همه فعالیت‌های تبلیغاتی و روابط عمومی در پیارند همچون طراحی استراتژی و برنامه‌ریزی بر پایه این تحلیل‌ها انجام می‌شوند. 

تحلیل سئو

تحلیل بازار

مانیتورینگ رسانه‌ها

نمونه کارها