برندینگ

برندینگ از مهم‌ترین فعالیت‌ها آژانس‌های تبلیغاتی است که شامل طراحی استراتژی و برنامه‌ریزی، طراحی هویت برند و مارکتینگ می‌شود. پیارند با بررسی هدف یک کمپین و تعیین مخاطب هدف، استراتژی مناسب کمپین را تعیین می‌کند و بر پایه آن هویت برند را شکل می‌دهد تا ارتباط موثر و درازمدت بین برند و مخاطب برقرار کند. 

برنامه‌ریزی استراتژیک

توسعه کتابچه برند

ارتباطات بازاریابی

نمونه کارها