روابط عمومی

رسانه‌ها تاثیر زیادی بر شکل‌گیری اخلاقیات و رفتارهای اجتماعی و رابطه بین اعضای یک جامعه دارند؛ بنابراین روابط عمومی در دنیای مدرن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.طراحی استراتژی، تهیه گزارش، تحلیل رسانه و تولید محتوای متنی از فعالیت‌های این بخش هستند که با هدف تاثیرگذاری هر چه بیشتر بر مخاطب انجام می‌شوند.

برنامه‌ریزی استراتژیک

گزارش‌دهی

مانیتورینگ رسانه

ارتباطات رسانه‌ای

توسعه محتوا

نمونه کارها

AllEscort