روابط عمومی

رسانه‌ها تاثیر زیادی بر شکل‌گیری اخلاقیات و رفتارهای اجتماعی و رابطه بین اعضای یک جامعه دارند؛ بنابراین روابط عمومی در دنیای مدرن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.طراحی استراتژی، تهیه گزارش، تحلیل رسانه و تولید محتوای متنی از فعالیت‌های این بخش هستند که با هدف تاثیرگذاری هر چه بیشتر بر مخاطب انجام می‌شوند.

برنامه‌ریزی استراتژیک

گزارش‌دهی

مانیتورینگ رسانه

ارتباطات رسانه‌ای

توسعه محتوا

نمونه کارها