رویداد

برنامه‌ریزی برای معرفی برندها و کمپین‌ها در شکل‌های مختلف سخنرانی، گردهمایی، پرفورمنس و … از فعالیت‌های پیارند است. ایونت‌های مجازی و حضوری با گرد هم آوردن مشتری و مخاطب فرصتی برای تعامل بین آن دو به وجود می‌آورند و نقش مهمی در تقویت هویت برند دارند. 

مدیریت پروژه

برنامه‌ریزی رویداد

ارتباطات رویداد

نمونه کارها