مسئولیت اجتماعی

پیارند اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و برندها را عهده‌دار می‌شود. ایده‌پردازی، برنامه‌ریزی و اجرای مسئولیت اجتماعی توسط تیم‌های مختلف ایده‌پردازی و تولید محتوا با هدف برقراری ارتباط با مخاطب هدف صورت می‌گیرند.

ایده‌پردازی

برنامه‌ریزی

اجرا

مانیتورینگ

ارتباطات

نمونه کارها