رادیو

پادکست چهارم پیارند به مناسبت روز خبرنگار

به مناسبت روز خبرنگار با خبرنگاران درجه یکی خاطره بازی کردیم و دوباره یادمان آمد چرا نانی که از نوشتن به دست میاید برای ما لذیذتر است

.

پیارند
پیارند
پادکست چهارم پیارند به مناسبت روز خبرنگار
/