آنر

آنر یکی از برندهای مستقل کمپانی هوآوی است که فعالیت قابل توجهی در ایران دارد. اجرای کمپین رسانه‌ای محصولات Honor 9lite، Honor 7، Honor 7و Honor 10این برند به عهده آژانس ارتباطات پیارند بود.
در ابتدای کار برای نحوه فعالیت‌ و ارتباطات رسانه‌ای این برند تعیین استراتژی روابط عمومی صورت گرفت. ارتباط با رسانه‌های برگزیده حوزه تکنولوژی برای تولید مطالب اختصاصی در 3 بخش بررسی، مقایسه و تاریخچه برند و انتشارشان جهت معرفی هر چه بیشتر و بهتر محصولات آنر برای مخاطبان، همچنین تولید محتوا و ارسال برای سایر رسانه‌ها از کارهایی است که در کمپین‌های رسانه‌ای آنر انجام شد.
برگزاری ایونت در روز خبرنگار و برنامه‌ریزی سفر اهالی رسانه به قشم در اسفند 97 دیگر کارهایی بود که برای تقویت ارتباطات رسانه‌ای آنر اجرایی شد.